Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunt privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Articolul UNIC din legea 116/2019 dispune că:

-        Articolul II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 6 august 2018, SE ABROGĂ.

Cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate se vor depune la registratura generală a primăriei comunei Fârliug.

Anexăm :

- cererea tip și actele necesare pentru constituirea dosarului.

- procedura exemplificată prin adresa Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin.