Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunț privind completarea Birourilor electorale ale secțiilor de vot de pe raza U.A.T. Fârliug

      Ținând cont de:

- Procesele Verbale prin care au fost desemnați președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia;

- Listele reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare, comunicate de formațiunile politice care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;

     Având în vedere ordinea de completare rezultată din Procesul-verbal din data de 29 octombrie 2019 privind coanptetarea în prima etapă cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, iar în a doua etapă, prin tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au propus candidați, cât și Decizia Biroului electoral județean nr. I I Caraș-Severin, nr. 6 din 03.1 1.2019.

Afișăm componența birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza U.A.T Fârliug.

Secretar

GAL Francisc Remus