Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunț Public privind luarea deciziei de încadrare

Nr. 45/1 din 09 .01.2020

 

 

 

 

 

 

Proces-verbal,

Încheiat azi 09.01.2020

           Azi, data de mai sus, s-a procedat la afișarea anunțului privind luarea decizie etapei de încadrare de de către Agenția pentru Protecția Mediului CarașSeverin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare DJ 585, Valeapai — Duleu — limită județ Timiș, 28+200 — 36+200, km ”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Ramna și Fârliug, județul Caraș-Severin.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

 

 

 

 

              Secretar                                                                    

GAL Francisc Remus