Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROCES VERBAL încheiat astazi 30.12.2019 PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR pentru concursul de Inspector specialitate

PROCES VERBAL încheiat astazi 30.12.2019

PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR pentru concursul de Inspector specialitate.

        Membrii comisiei de concurs numiti prin decizia nr. 208 / 09.12.2019 am procedat astazi 30.12.2019, la parcurgerea etapei de selectare a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul ce se va desfasura in data de 13.01.2020, ora 9.00 proba scrisa, pentru ocuparea postului vacant pe durata nedeterminata de inspector de specialitate, interviul va avea loc in data de 14.01.2020 ora 9:00.