Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Publicare anunț concursuri angajare

Subscrisa U.A.T Comuna Fârliug, cu sediul în: localitatea Fârliug, nr. 80, jud.Caraș-Severin , CUI:3227815,  a publicat , în conformitate cu art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, anunţul de concurs pentru:

1)    postul contractual de inspector specialitate, compartiment agricol;

2)    postul contractual de Șef Serviciu SVSU;

Ziarul România Liberă și Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 16.12.2019

Reprezentant legal,

          Primar

Jr. BORDUZ IOAN