Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunț concurs pentru post contractual

U.A.T. Comuna Fârliug, cu sediul în localitatea Fârliug,  nr. 80, județul Caraș-Severin, organizează concursul pentru ocuparea postului contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

·                 Denumirea postului - Inspector de specialitate debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – Superioare de lungă durată;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -  nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-                proba scrisă  în data de    10.05.2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            

-                proba interviu în data de 12.05.2021 , ora 10.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: E-mail contact@comuna-firliug.ro

                        Tel: 0255/235414, Fax: 0255/235401,

                       Mobil 0770.975.560