Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Anunt privind arderea vegetatiei

Distinşi cetăƫeni ai comunei Fârliug,

 

               Anual, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraș - Severin se confruntă cu un număr mare de incendii provocate, în cea mai mare proporţie, de arderea vegetaţiei  în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole de primăvară.

           Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, instituţia noastră atenţionează atât cetăţenii, cât şi instituţiile şi operatorii economici de pe raza UAT Fârliug asupra obligativităţii respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.

           Dorim să vă reamintim, că exsistă această obligaţie care  este stabilită foarte clar în Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ( cu modificăarile şi completătările ulterioare), art. 14, iar aplicarea unor sancƫiuni contravenƫionale conform prevederilor art. 47, alin 3, respectiv în OMAI 163/2007 norme generale de apărare împotriva incendiilor, iar aplicarea sancţiunilor în art. 3, alin. 2 din HGR 537/2007 privind stabilirea şi sancƫionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

 

Cu stimă,

ŞEF SVSU

Jurca Nicuşor Daniel