Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNȚ PUBLIC CADASTRU SITEMATIC

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTORUL CADASTRAL  NR. 22 DIN U.A.T. COMUNA FÂRLIUG.

     Unitatea Administrativ Teritoriala  COMUNA FÂRLIUG din județul Caraș-Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.22, începând cu data de 18.12.2019 pe o periodă de 60 de zile (calendaristice) la sediul primăriei din localitatea Fârliug, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobilieare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 Primar Jr. BORDUZ IOAN