Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNȚ PUBLIC în baza ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020

ANUNȚ PUBLIC


      Privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, drepturi acordate în baza ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020

      Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum şi persoanele fără adăpost.

       Începând cu data de 12.08.2020, primăria comunei Fârliug, întocmește listele cu persoanele care beneficiază de drepturile acordate în baza O.U.G nr. 115/2020, pentru cetățenii cu domiciliul pe raza comunei Fârliug ( inclusiv satele aparținătoare).

      Solicitările vor fi preluate în zilele de :

Luni, Marți , Miercuri,  Joi, Vineri , orele 08 – 12

la sediul primăriei comunei Fârliug.

                                  

PRIMAR                                                             

 

  Jr. BORDUZ Ioan