Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNŢ PUBLIC Privind decizia etapei de încadrare

NR. 669 din 27.02.2020

                                   ANUNŢ PUBLIC

                       Privind decizia etapei de încdrare

 

COMUNA FÂRLIUG, titular al proiectului ”REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, AFECTATE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR ÎN SAT SCĂIUȘ, COMUNA FÂRLIUG, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția petru Protecția Mediului  Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul ”REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, AFECTATE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR ÎN SAT SCĂIUȘ, COMUNA FÂRLIUG, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în comuna Fârliug, sat Scăiuș, intravilan, județul Caraș-Severin.

 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultatela sediul Agenției pentru protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru maior nr.73 , în zilele de Luni-Joi între orele 0800,-1500,, Vineri între orele 0800,-1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

 

         Redactat

    Secretar Comună

GAL Francisc Remus