Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNȚ PUBLIC privind închirierea pășunilor U.A.T. Comuna Fârliug județul Caraș-Severin

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Comuna Fârliug județul Caraș-Severin

1.    U.A.T Comuna Fârliug cu sediul în localitatea Fârliug nr.80, codul fiscal, 3227815 Tel: 0255/235414, Fax: 0255/235401, e-mail primarifarliug@yahoo.com, persoană de contact secretarul comunei, dl. GAL Francisc Remus,

2.    Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Suprafețe de pășune care sunt situate în comuna Fârliug, aparţinând domeniului public, după cum urmează:

-        suprafata de 2,1 ha, Scăiuș, identificat prin CF nr. 2336;

-        suprafața de 6.470 mp, Fârliug, identificat prin CF nr. 34255;

-        suprafața de 1,5 ha, Fârliug, identificat prin Bloc Fizic nr.230;

-        suprafața de 6,69 ha, Fârliug, identificat prin Blocurile Fizice nr. 193; 1202; 4945; 1832; 2815; 1194; 209. 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din data de 15.06.2020

3. Informaţiile privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul primăriei comunei Fârliug.

3.2. Un exemplar din documentația de atribuire se poate obţine de la:

 Registratura Primăriei comunei Fârliug din localitatea Fârliug, nr.80, județul Caraș-Severin.

3.3. Costul pentru obţinerea acestui exemplar, este de: 500 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Fârliug.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2020, ora 11.00.

4. Informaţii privind ofertele.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.07.2020, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele este:

 Primăria comunei Fârliug, localitatea Fârliug nr. 80, județul Caraș-Severin.

4.3. Fiecare ofertă trebuie depusă într-:   un exemplar.

5. Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de :

22.07.2020 ora 12.00 la sediul Primăriei comunei Fârliug, localitatea Fârliug, nr. 80, județul Caraș-Severin.

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraș-Severin, localitatea Reşiţa, strada Horea nr. 2-4, judeţul Caraș-Severin, telefon: 0255213304, fax:  0255211554; email ecris.115@just.ro, cu respectarea termenelor prevăzute pentru sesizarea instanței conform Legii nr. 101/2016.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării este 22.06.2020 pentru publicarea în data de 23.06.2020.

          Primar

Jr. BORDUZ IOAN