Primăria Fârliug județul Caraș Severin

ANUNȚ PUBLIC -Referitor Ia măsurile guvernamentale de limitare a extinderii epidemiei de coronavirus COVID-19

Vă aducem Ia cunoștință că Agenția Națională pentru Romi, solicită să transmitem către toată resursa umană din administrația publică locală din fiecare județ, care lucrează cu și pentru comunitățile cu romi, în special către mediatori sanitari romi, mediatori școlari romi, experți locali pentru problemele romilor, inspectorii școlari pentru minorități din cadrul IS], profesorii de limba romani.membrilor din Grupul de Lucru Mixt la nivel județean, informații referitor la măsurile guvernamentale de limitare a extinderii epidemiei de coronavirus COVID-19.

Scopul este de a multiplica aceste informații în rândul cetățenilor români aparținând minorității romilor. Ia nivel local, în comunitățile compacte.

Totodată, este de așteptat ca aceste resurse umane care lucrează cu și pentru comunitățile eu romi, să îndemne Ia o atitudine responsabilă și să încurąieze colaborarea cu autoritățile competente, pentru depășirea acestei situații de criză care ne afectează pe toți.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Afaceri Europene Relații Publice și Comunicare,domnului Crsta Petru, teleiôn nr. 0255-212498.