Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Comunicare delimitare și numerotarea secții de votare de pe raza U.A.T Fârliug

      Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județuui Caraș-Severin  cu nr. 3/16681/08.09.2020 având ca obiect cu privire la obligativitatea aducerii la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare,precum și a sediilor acestora,

    -  aducem la cunostinta publica, delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare, precum și sediile acestora de pe raza U.A.T Fârliug.

Cu respect

Secretar general

GAL Francisc Remus