Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Convocator ședință de constituire a Consiliului Local Fârliug

NR. 4011/ 03.11.2020

                                 CONVOCARE LA ŞEDINŢĂ

 

   Prin Ordinul Prefectului judeţului Caraș-Severin nr. 510 / 3.11.2020  se convoacă consilieri locali aleși la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, ale căror mandate au fost validate, pentru  şedinţa privind ceremonia  de constituire a Consiliului Local al comunei Fârliug, județul Caraș-Severin, în data de 04.11.2020 la ora 17 , în  incinta Casei de Cultură Fârliugeana.

      Potrivit dispoziţiilor art. 116 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, consilierul local poate lipsi de la ședința constituită prin ordinul prefectului, doar în cazul unor motive temeinice. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

   Având în vedere că potrivit Hotărârii nr.47 din 03.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,adoptată în urma ședinței extraordinare  din data de 03.11.2020 în vederea luării măsurilor ce se impun, precizăm faptul că la poziția a 10- a din Anexa nr. 1  a Hotarârii, rata de incidență pentru Comuna Fârliug este de 3,73 la 1000 de locuitori.

   Rugăm pe aceasta cale locuitorii comunei să înțeleagă limitarea accesului publicului la acest eveniment, deoarece evenimentele publice sau private se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

  

      

                Secretar general

               GAL Francisc  Remus