Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurile și acțiunile ce se întreprind la nivelul județului Caraș-Severin având în vedere posibilele riscuri legate de prezența infecțiilor cu ”Coronavirus”

HOTĂRÂREA  privind aprobarea măsurile și acțiunile ce se întreprind la nivelul județului Caraș-Severin având în vedere posibilele riscuri legate de prezența infecțiilor cu ”Coronavirus”
Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, functionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situatii de urgentă, cu modificările și completările ulterioare,