Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor suplimentare care se vor aplica unităţilor administrativ-teritoriale Naidăş, Fârliug, Goruia, Berlişte şi Măureni

      HCJSU nr.39 din 05.04.2021, privind aprobarea măsurilor suplimentare care se vor aplica unităţilor administrativ-teritoriale Naidăş, Fârliug, Goruia, Berlişte şi Măureni, unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile, este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori,
la data de 05.04.2021.

      În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este sub 4 la 1.000 de locuitori, se
vor pune în aplicare măsurile prevăzute de HGR nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare
precum și cele stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr.33/24.03.2021 şi HCJSU Caraş-Severin nr.
37/31.03.2021, pe perioadele de aplicare ale acestora, respectiv, 25.03. – 07.04.2021 şi 01.04. –
14.04.2021.

 Secretar general

GAL Francisc Remus