Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Informare privind măsurile dispuse în scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2021

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în situații excepționale, sacrificarea mieilor se poate realiza și în locuri organizate și amenajate temporar de primării/prefecturi, în care se asigură supravegherea sanitară veterinară și în care sunt respectate cerințele de igienă prevăzute de Regulamentul (CE) nr.852/2004 și Regulamentul (CE) nr.853/2004.
De asemenea, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în situația în care distanța de la exploatație este mare până la un abator sau un centru amenajat temporar pentru sacrificarea mieilor, de primării/prefecturi, DSVSA județeană poate aproba amenajarea unui spațiu/loc temporar de sacrificare a mieilor și la nivelul exploatație, pentru sacrificerea mieilor proveniți din exploatația proprie. În acest sens, trebuie să fie asigurate facilități la nivelul exploatației, astfel încât să fie respectate regulile generale și speciale de igienă, cerințele privind bunăstarea animalelor și eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, astfel încât procesul de sacrificare a mieilor să nu compromită siguranța cărnii și a organelor.