Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Noi reguli pentru înstrăinarea terenurilor din extravilan

LEGEA nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 august 2020
Data intrării în vigoare: 16 Octombrie 2020
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
"LEGE rivind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului"
2. Au fost modificate condițiile de vânzare și cumpărare a terenurilor extravilane prin adăugarea unor noi categorii de preemptori.
3. Sunt adăugate condiții noi pentru cumpărători. Noile modificări vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în M.O.


Secretar genaral

GAL Francusc Remus