Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PUBLICATIE VANZARE BUNURI

Publicația de vânzare a unor bunuri imobile , înaintată de FLORINSOLV CRAIOVA cu privvire la licitație a unor bunuri, aparținând debitorului SC. SORI-AGRA SRL,  pentru data de 29.05.2020.